Przeciwwskazania do terapii falami uderzeniowymi

BEZWZGLĘDNE:

  • aktywna choroba nowotworowa z obecnością przerzutów (nowotwory złośliwe)
  • hemofilia przebiegająca z dużymi zaburzeniami krzepnięcia krwi,
  • przewlekłe stosowanie dużych dawek antykoagulantów,
  • zawał serca w okresie 3 miesięcy od jego wystąpienia,
  • fal uderzeniowych nie wolno aplikować poprzez tkankę płucną i narządy jamy brzusznej.

WZGLĘDNE:

  • ciąża – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w obrębie miednicy i okolicy lędźwiowo- krzyżowej, (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
  • infekcje – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w miejscach objętych aktywnym zakażeniem, (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
  • rozrusznik serca – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w bezpośredniej bliskości rozrusznika (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
  • chrząstka wzrostowa u dzieci – zakaz aplikacji fal uderzeniowych bezpośrednio na chrząstkę wzrostową i aktywne jądra kostnienia układu szkieletowego, za wyjątkiem terapi „jałowych martwic”, będących wskazaniem do tej terapii.