Przeciwskazania do terapii falami uderzeniowymi

BEZWZGLĘDNE:

 • aktywna choroba nowotworowa z obecnością przerzutów (nowotwory złośliwe)
 • hemofilia przebiegająca z dużymi zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • przewlekłe stosowanie dużych dawek antykoagulantów,
 • zawał serca w okresie 3 miesięcy od jego wystąpienia,
 • fal uderzeniowych nie wolno aplikować poprzez tkankę płucną i narządy jamy brzusznej.

WZGLĘDNE:

 • ciąża – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w obrębie miednicy i okolicy lędźwiowo- krzyżowej,
  (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
 • infekcje – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w miejscach objętych aktywnym zakażeniem,
  (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
 • rozrusznik serca – zakaz aplikacji fal uderzeniowych w bezpośredniej bliskości rozrusznika
  (można aplikować na pozostałe odcinki narządu ruchu),
 • chrząstka wzrostowa u dzieci – zakaz aplikacji fal uderzeniowych bezpośrednio na chrząstkę wzrostową i aktywne jądra kostnienia układu szkieletowego, za wyjątkiem terapii
  „jałowych martwic”, będących wskazaniem do tej terapii.